O SKLADU

Sklad Alojza Rudolfa deluje v okviru Zveze Društev Diabetikov Slovenije.
Namen Sklada je v okviru ambasadorstva spodbujati vse aktivnosti v podporo kakovostnega
življenja oseb s sladkorno boleznijo, znižati morebitno stopnjo stigmatizacije in poskrbeti, da
se poveča zdravstvena pismenost o sladkorni bolezni in njeni preventivi.
Cilji Sklada so:
• spodbujanje k ambasadorstvu na področju sladkorne bolezni;
• spodbujanje ustvarjalnosti za doseganje spremembe v življenju oseb s sladkorno boleznijo in krepitev zdravega življenjskega sloga;
• krepitev ustvarjalnih moči mladih preko druženja in ozaveščanja o življenju s sladkorno boleznijo;
• povečati število aktivnih oseb na področju ambasadorstva sladkorne bolezni;
• krepitev vloge mladih oseb na področju sladkorne bolezni.