Andrijana Lasič, ambasadorka Sklada Alojza Rudolfa

»Najbolj me motivira pogled na nasmejane obraze«

Alojz Rudolf je življenje posvetil ozaveščanju oseb s sladkorno boleznijo in prizadevanjem za njihovo boljše življenje. Zaradi njegovih številnih pomembnih dosežkov na tem področju in zaradi njegove dobrosrčne osebnosti ostaja za njim neprecenljiva dediščina, ki se kljub Rudolfovemu tragičnemu prezgodnjemu slovesu v letu 2021 danes še nadgrajuje. Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS) je namreč v njegov spomin ustanovila Sklad Alojza Rudolfa.

Vprašanja:

Gospa Lasič, ste med prvimi dobitniki naziva ambasador Sklada Alojza Rudolfa za prispevek k ozaveščanju o sladkorni bolezni in o pomenu zdravega načina življenja – zakaj ste se odločili za sodelovanje v tem projektu?

Predvsem zato, ker že 24 let aktivno delujem v Društvu diabetikov Koper. Najprej sem bila štiri leta predsednica, po tistem pa sem podpredsednica društva.

Čutim, da je prav, da se nadaljuje delo Alojza Rudolfa v dobro oseb s sladkorno boleznijo. Alojz je vse svoje znanje in življenje posvetil ozaveščanju oseb s sladkorno boleznijo ter iskanju in uresničevanju možnosti za kar najboljše zdravljenje in vodenje sladkorne bolezni. Neutrudno si je prizadeval tudi za uveljavljanje pravic oseb s sladkorno boleznijo.

Kaj bi po vašem mnenju Alojz Rudolf izpostavil kot poslanstvo tega sklada?

Zagotovo bi poudaril pomen ambasadorstva, ki spodbuja k izvajanju aktivnosti za podporo kakovostnega življenja oseb s sladkorno boleznijo.

Kakšen je bil prispevek Alojza Rudolfa k ozaveščanju o sladkorni bolezni in o pomenu zdravega načina življenja?

Njegova prizadevanja k ozaveščanju o sladkorni bolezni in o pomenu zdravega načina življenja bi moral biti naš vzor. Že ob pregledu programov in aktivnosti Zveze društev diabetikov Slovenije je jasno, da je njegov prispevek nenadomestljiv. Naj jih nekaj naštejem: bil je promotor širjenja znanja o sladkorni bolezni v javnosti, med drugim je tekmovanje na osnovnih in srednjih šolah v poznavanju sladkorne bolezni iz Slovenije razširjal v evropski prostor; bil je med pobudniki kampanje #Darujem kilometre; s pomočjo podjetja Novo Nordisk je v Slovenijo pripeljal profesionalne kolesarje – ekipo Team Novo Nordisk, ki jo sestavljajo izključno kolesarji s sladkorno boleznijo tipa 1. In še bi lahko naštevala. Alojz Rudolf nam je bil s svojo zagnanostjo in srčnostjo vsem vzor in zgled.

Ste torej aktivna članica Društva diabetikov Koper, zelo aktivni pa ste tudi pri številnih projektih ZDDS, kjer ste tudi članica izvršilnega odbora. Kaj vas motivira za to delovanje, ko pa vemo, da je vse težje pridobiti ljudi k delovanju za širšo družbo?

Za delovanje me najbolj motivira pogled na nasmejane obraze, polne sreče. Rada pomagam ljudem, in to brezpogojno. Po naravi sem taka, da raje dajem, kot sprejemam.

Mislim, da je najbolje delovati iz sebe in početi to, kar znamo. Sama se tega držim. 

Kako dolgo že imate sladkorno bolezen in kaj vam je bilo v povezavi s tem najtežje?

Sladkorno bolezen so mi odkrili na sistematskem pregledu leta 1992. Najtežje sem sprejela dejstvo, da bom morala s to boleznijo živeti do konca življenja.

Kaj vam najbolj pomaga pri obvladovanju sladkorne bolezni?

Pri obvladovanju sladkorne bolezni mi najbolj pomagata red in disciplina. Pomaga tudi to, da sem po naravi nasmejana in dobre volje. Pridno se držim terapije, ki mi jo zdravnica predpiše. Vse to mi pomaga, da bolezen lažje prenašam in da živim z njo bolje. 

Katere so vaše najljubše dejavnosti v prostem času?

To so pohodi, kolesarjenje, plavanje, smučanje – skratka: gibanje na svežem zraku. Rada zahajam v gledališče in se pridno učim geografije. Pravijo, da se pri meni vedno dobro je, res pa je, da z veseljem kuham.

Za vas je značilna izredna srčnost v odnosu do ljudi, ki jih srečujete v življenju – od kod črpate energijo za graditev prisrčnih odnosov z ljudmi? Res je, veliko ljudi mi pravi, da sem dobra in srčna. Mogoče zato, ker v vsakem človeku najprej prepoznam dobro in nikoli ne sodim ljudi. Trudim se pozitivno razmišljati in le redko razmišljam o slabem. Pomagam ljudem v stiski in se z njimi pogovarjam. Rada se družim, smejem in zabavam. Druženje in dobra volja se mi namreč zdita zelo pomembna.