Drago Frlan, pobudnik in ambasador Sklada Alojza Rudolfa

»Moj motiv je izboljšanje statusa oseb s sladkorno boleznijo«

Sergeja Širca
Foto: Tone Jurečič

Alojz Rudolf je življenje posvetil ozaveščanju oseb s sladkorno boleznijo in prizadevanjem za njihovo boljše življenje. Zaradi njegovih številnih pomembnih dosežkov na tem področju in njegove dobrosrčnosti ostaja za njim neprecenljiva dediščina, ki se kljub Rudolfovemu tragičnemu prezgodnjemu slovesu v letu 2021 danes nadgrajuje. Zveza društev diabetikov Slovenije (ZDDS) je namreč v njegov spomin ustanovila Sklad Alojza Rudolfa.

Gospod Frlan, bili ste pobudnik za ustanovitev Sklada Alojza Rudolfa in ste med prvimi dobitniki naziva ambasador Sklada Alojza Rudolfa za prispevek k ozaveščanju o sladkorni bolezni in o pomenu zdravega načina življenja. Zakaj ste se odločili za to pobudo?

Pobudo za ustanovitev Sklada Alojza Rudolfa sem podal predvsem iz spoštovanja do Alojza Rudolfa, njegove osebnosti in še bolj do njegovega dela oziroma vsega, kar je pustil za seboj – tako društvom diabetikov in Zvezi društev diabetikov Slovenije (ZDDS) kot tudi vsem nam, ki se vsak dan soočamo s sladkorno boleznijo. Vesel sem, da smo v letu 2023 uspešno izvedli prvi pohod v njegov spomin in da smo v teh dneh pričeli organizacijske priprave na drugi pohod. V okviru sklada pod vodstvom neutrudne dr. Špele Glišović Krivec hkrati poteka vrsta drugih aktivnosti za boljše življenje oseb s sladkorno boleznijo.

Alojza Rudolfa ste tudi osebno dobro poznali, saj prihajata iz istih krajev. Kaj bi on izpostavil kot poslanstvo sklada?

Prepričan sem, da bi Alojz pri tem izhajal iz svojega dela oziroma tistega, čemur je posvečal največ pozornosti. Na prvo mesto bi postavil opolnomočenje oseb s sladkorno boleznijo, kar lahko okrepimo z raznimi predavanji, na katerih ljudi seznanjamo z novostmi v zdravljenju in obvladovanju sladkorne bolezni. Poudaril bi pomen vključevanja na vsa področja družbenega življenja, kjer se odloča o sladkorni bolezni in osebah s sladkorno boleznijo. Pomembna bi se mu zdela naša aktivnost pri pripravi Nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. Prizadeval bi si za nadgradnjo projekta tekmovanja v znanju o sladkorni bolezni na osnovnih in srednjih šolah ter za razširitev vseslovenske akcije #Darujem kilometre.

Seveda Sklad Alojza Rudolfa ne sme prevzeti dela ZDDS, to tudi ni njegov namen. Prav je, da tako sklad kot njegovi ambasadorji poiščemo bistvo naših prizadevanj in vanje usmerimo svoje aktivnosti. Težave in dileme, s katerimi se bomo ob tem soočali, pa nas bodo usmerjale na pravo pot.

Kakšen je bil prispevek Alojza Rudolfa k ozaveščanju o sladkorni bolezni in o pomenu zdravega načina življenja?

Njegov prispevek je bil neprecenljiv. Še danes, ko se poglobimo v program ZDDS, vidimo Alojza Rudolfa in njegove ideje. Bil je neusahljiv vir novih idej, s katerimi smo vedno znova bogatili delo ZDDS in društev diabetikov. Alojza sem poznal od otroških let, vendar to, kar je ustvaril za ZDDS, presega meje pričakovanega. Zato je njegov prispevek tako pomemben in prav je, da ostane v našem kolektivnem spominu.

Ste predsednik Društva diabetikov Cerknica, zelo aktivni pa ste tudi na ravni ZDDS, trenutno ste član izvršilnega odbora zveze. Kaj vas motivira za to delovanje, ko pa vemo, da je čedalje težje pridobiti ljudi k delovanju za širšo družbo?

Prav to me motivira in hkrati tudi žalosti. Žal je v društvih običajno zelo težko pridobiti člane za opravljanje konkretnih zadolžitev. Zato delo v praksi opravlja manjša skupina ali celo zgolj posameznik. To pa je zelo slabo za vsako društvo, predvsem za perspektivo posameznega društva.

Prepričan sem, da je izjemno pomembno organizirano delovanje ljudi, ki jih druži istovrstna problematika (diabetiki, upokojenci, planinci itd.), torej tako imenovane nevladne organizacije, ki delujejo v širšem družbenem interesu. Država oziroma njene ustanove namreč ne bodo same po sebi izboljševale življenjskih razmer posameznih skupin – ravno obratno: prav te skupine, organizirane v društva ali druge organizacijske oblike, so tiste, ki prisilijo državo k spreminjanju in izboljševanju življenjskih razmer. To je delal Alojz Rudolf v okviru ZDDS in to skušamo delati naprej kot ambasadorji v skladu z njegovim imenom. Tudi tako želimo vplivati na izboljšanje statusa oseb s sladkorno boleznijo. To je moj motiv.

Živite v Cerknici? Ste doma iz teh krajev?

Sem rojen Rakovčan in živim na Rakeku.

Kako dolgo že imate sladkorno bolezen in kaj vam je bilo v zvezi z njo najtežje?

Sladkorno bolezen so mi odkrili leta 2017. V bistvu mi je bilo najtežje sprejeti dejstvo, da bom moral z bremenom te bolezni živeti do konca življenja.

Kaj vam najbolj pomaga pri obvladovanju sladkorne bolezni?

Organiziranost diabetološke ambulante in celotne zdravstvene službe v ZD Cerknica mi omogoča učinkovito obvladovanje sladkorne bolezni, saj mi je z rednim spremljanjem zagotovljena varnost tudi na vseh področjih, ki jih sladkorna bolezen lahko prizadene (oči, ledvice, pritisk, diabetično stopalo …). Koristimo storitve našega dobro delujočega Centra za krepitev zdravja, ogledamo pa si tudi predavanja, ki nam jih posreduje ZDDS. Kot navdušen pohodnik in planinec sem vedno v akciji, po naravi pa sem vedno dobre volje, zato sem rad v družbi. Vse to mi omogoča lažje sprejemanje sladkorne bolezni in boljše življenje z njo.

Katere so vaše najljubše dejavnosti v prostem času?

Planinarjenje, telovadba in gibanje. Poleg tega rad nabiram znanje o zgodovini in uživam v kuhanju obrokov, primernih za osebe s sladkorno boleznijo. Rad pripravljam ješprenj, zelenjavne mineštre, tuno, lososa, ajdo z zelenjavo …